Блатна треска – Даниел Иванов

Колекция Дракус №24

Сборник разкази

Художник: Станимир Георгиев

Редактор: Сибин Майналовски, Явор Цанев

Предпечат и корекция: Кети Илиева

296 стр.

ISBN 978-619-7354-39-3

Цена: 13 лв.