Вино за мъртвите – Явор Цанев

„Живите затварят очите на мъртвите,
а мъртвите отварят очите на живите“

Когато фантастичното звучи твърде вероятно, когато ужасното се докосва до красивото, когато ежедневното те кара да възкликнеш, да се стреснеш, да се разсмееш или засяда в гърлото ти… когато виното за мъртвите го пият живите…

Отворете бутилката,
отпийте от виното – глътка за живите
и глътка за мъртвите…
защото някои живи не са съвсем живи
и някои мъртви не са съвсем мъртви…
В тази книжна бутилка има тридесет глътки,
Вие ги разпределете!

Редактор: Кети Илиева

Корица, оформление, предпечат: Явор Цанев

второ издание

ISBN 9789548633734

184 стр.

цена: 14 лв.