Вой

Сборник с осемнадесет разказа от авторите на Horror Writers Club “LAZARUS”.

Художник на корицата: Петър Станимиров.

Редактори: Елена Павлова, Сибин Майналовски

ISBN 978-619-7354-35-5

246 стр.

Цена:

твърди корици – 20 лв.

меки корици – 15 лв.

Тез разкази събрахме от сърце,
да разковем в главите ви дъските:
да хленчите като раздрусано дете
и с осемнайсет пръста да броите…
… с отрязаните също, но до две.

(Елена Павлова)