Вторници от дъждове и врани – Владислав Атанасов

 

Владислав Атанасов е автор на книгите и творческите проекти:

Триада 1997, Има ли къртицата очи 1998, Нонети 1999, Tarows of Madness & Children 2003, Стихотворения и други спомени 2008, Днес 2010, Ithys 2011.

Художник: Александър Петков
Предпечат и оформление: Явор Цанев
Фотография: Maciej Cioch (Josef Trattner – Sofajourneys: Along the Danube 2016)
ISBN 978-619-7604-15-3

Цена 10 лв.

За поръчки с автограф – тук.

Категория: Етикет: