Дракус 2024 пролет-лято

Автори в броя:

Але Горска, Антон Меляков, Атанас Парушев, Весислава Савова, Владислав Атанасов, Георги Даракчиев, Йордан Матеев, Катан Р. Асов, Свилен Русев, Явор Цанев, Жул Верн, Робърт Бар, Робърт Хауърд

158 с.

ISSN 1314-8885

Цена: 15 лв.

Поръчайте до 15 април на цена от 12 лв. през фейсбук страниците на издателството (тук) или списанието (тук).