Затъмнение – Евгени Димов

 

Колекция Дракус №25

Не се бой от злото, заключено в твоите мисли.
То е нищожен прахоляк, слюнки на разбита вълна.
Никое зло не може да покълне от човека.
Той може единствено да се превърне в негов инструмент.

Редактор: Кети Илиева, Явор Цанев

Предпечат и оформление: Явор Цанев

ISBN 9786197354645

156 с.

цена: 11 лв.