Избрани пиеси – Магда Борисова

 

Книгата съдържа пиесите:

Сблъсък

Заседнали

Летящият офис

Експедицията

Безпътният влак

ISBN 978-619-7354-66-9

260 с.

Предпечат и оформление: Явор Цанев

цена: 19 лв.

Категория: