Кината на Русе – Хачик Лебикян

 

Автор: Хачик Лебикян

Редактор: Тодор Билчев

Рецензент: Светломир Чернев

Предпечат: Кети Илиева

Оформление на корицата: Явор Цанев

ISBN 978-619-7354-20-1

72 с.

приложение: цветна карта