Литературна география – Лъчезар Йорданов

Теоретични основи

Дидактически ресурс за учители по география и български език и литература

Монографията „Литературна география” засяга въпросите за същността, обекта на изследване на литературната география, мястото ѝ в системата на географската наука и методическите ѝ проекции в обучението по география в българското средно училище. Книгата е част от докторската теза на автора. Предназначена е както за учителите по география и литература, така и за студенти, специалисти и всички, интересуващи се от подобни изследвания.

ISBN 978-619-7354-79-9

138 с.

Издателска редакция, предпечат и оформление: Явор Цанев