Олтарът – Иван Костадинов

Колекция Дракус №5

Сред тучна горска поляна, покрита с нежен тревен килим и обсипана с явки горски цветя, оградена от могъщи дървета, които сякаш се извисяваха там от зората на времето, се намираше олтарът. „Олтарът“ на Наско.

Сборникът съдържа шест разказа – „Рождество“, „Инстинкти“, „Синът на дракона“, „Завръщане“, „Олтарът“, „Чакалнята“. „Синът на дракона“ и „Инстинкти“ са в жанра фентъзи, като последният е победител в конкурса за фентъзи-разказ на издателство Гаяна и сп. „Дракус“. Останалите четири разказа са на различна тематика, в различни, смесени жанрове.

Редактор: Нели Пигулева
Коректор: Николай Ангелов
Предпечат и оформление: Явор Цанев
ISBN 978-954-8633-62-8
170 стр.

Цена: 10 лв.