Пепел от мрак – Валентин Попов

Колекция Дракус №7

Сборникът съдържа двадесет разказа в различни жанрове, но най-вече хорър и фантастика.

Редактор: Кети Илиева
Предпечат и оформление: Явор Цанев
ISBN 978-954-8633-69-7
180 стр.

Цена: 10 лв.