Пиеси за деца – Магда Борисова

Книгата съдържа пиесите:

Необикновеното пътешествие на Мая в страната на безцветните

Плюшена Коледа

Завръщането на принцесата на играчките

Патешки приятели

Коледата на госпожа Коледа

ISBN 978-619-7354-69-0

132 с.

Предпечат и оформление: Явор Цанев