Последните българи – Делиян Маринов

Колекция Дракус №14

Читателю, скитал ли си по родните земи?
Бродил ли си из буренясващи ниви, оредяващи гори, корита на изсъхващи реки?
Бил ли си из пустеещите села на Балкана и Родопите?
Виждал ли си порутените къщи и сринатите до земята плевни?
Застигала ли те е мелодията на кавал на самотен пастир, залутан с козичките си нейде в затънтени краища?
Вървял ли си срещу вятъра по очукан друм, докато нощта се спуска и зверовете излизат да търсят плячка?
Чувал ли си историите за последните българи по тези изоставени и погълнати от дивото земи?
Можеш ли, скъпи приятелю, разлиствайки страниците на тази книга, да споделиш сълзите и понесеш скръбта им?
Срещни се с последните българи и се пренеси в техния свят…
…преди окончателно и безвъзвратно да е рухнал.

ISBN 978-954-8633-95-6

Художник: Антон Атанасов

Художествена редакция: Явор Цанев

Редактор: Кети Илиева

Предпечат и оформление: Явор Цанев

182 стр.

цена: 12 лв.