ПО крилете на гарвана

Разкази от отличените в конкурса автори: А.В.Торът, Александър Цонков-LOSTOV, Анна Гюрова, Аспарух Илиев, Бранимир Събев, Валентин Попов-Вотан, Денис Метев, Елена Павлова, Иван ВеличковКоста Сивов, Красимира Стоева, Милен Димитров, Милен Колев, Мирослав Петров, Нели Цветкова, Сибин Майналовски, Симеон Трифонов, Слави Ганев, Стефан Георгиев, Стефан Стефанов, Тео Буковски

Бонус разкази от: Иван Атанасов и  Явор Цанев

Художник: Калин Николов
Редактор: Кети Илиева
Предпечат и оформление: Явор Цанев
ISBN 978-619-7354-09-6

238 страници

цена: 14 лв.