Приключенията на Найден Намерения – Димитър Цолов

Колекция Дракус №11

– Чувстваш се измамен, синко, чета го в очите ти…
– Човек съм, майко, слаб съм и се оставям на гнева да ме завладее…
– Гневът не е присъщ само на човеците, Найдене…
– Може, но сега говорим за мен… от главата до нозете съм изпълнен с гняв…
– Опитай се да не ме съдиш строго, синко, цяло Царство е легнало на плещите ми…
– Точно защото се опитвам да намеря оправдание за действията ти, съм гневен, царице…
– А ще можеш ли да ми простиш…
– Още след първата ни среща намерих сили да ти простя…
– Остани в двореца, ще ми бъдеш съветник, дясна ръка…
– Принадлежа на Горната земя, майко…
– Вярно е, синко, ама и не е вярно… ти си Чедо на Сенките…
– Сенките…
– Животът ти е бродене из Сенките, Найдене, рано или късно ще го разбереш…

ISBN 978-954-8633-82-6

Художник: Емилия Богданова

Редактор: Кети Илиева

Предпечат и оформление: Явор Цанев

188 стр.

цена: 10 лв.