Ру – Змей Горянин

Колекция Дракус №2

Книгата се издава по повод 110-годишнината от рождението на Змей Горянин (Светлозар А. Димитров). Поредицата разкази е приятно юношеско четиво, което ни среща с първобитните хора. Текстът е представен в два варианта: съвременен и фототипен.

ISBN 978-954-8633-52-9

74 стр.