Истински разкази – Валентин Баров

Редактори: Силва Василева, Кети Илиева

Предпечат: Кети Илиева, Явор Цанев

За корицата е използвана картина на Калин Терзийски

ISBN 978-619-7354-80-5

88 с.

Валентин Баров пише така, както диша човек, изкачващ се по планина. Високо.

Калин Терзийски