451 градуса по Бредбъри

Разкази от отличените в конкурса автори: Александър Александров Макелов, Александър Макелов, Анна Гюрова, Антон Меляков, Аспарух Илиев, Благовеста Кирова, Бранимир Събев, Валентин Попов, Валентина Игнатова, Венцислав Димитров, Владимир Ангелов, Дамян Д. Рейнов, Димитър Аврамов, Димитър Цолов, Донко Найденов, Елена Павлова, Ивайло Иванов, Иван Атанасов, Иван Костадинов, Ивана Вълкович и Самуил Лянов, Мариана Вакка, Мария Вергова, Марта Радева, Павел Христов, Преслава Кирова, Стефан Георгиев, Стефан Д. Стефанов, Стефан Кръстев, Тео Буковски, Яна Калчева

Бонус разказ от Явор Цанев

Редактор: Кети Илиева

Предпечат и оформление: Явор Цанев

ISBN 9789548633741

328 страници

цена 16.90 лв.