Dracus – special edition

Специален брой на английски език с цветни илюстрации.

Eлектронното издание бе включено в селекцията национални антологии, разпространявани от и на Еврокон 2016 – БиКон. Първият тираж на хартия също бе предназначен за разпространение на Еврокон 2016 в Барселона. В началото на 2017-а излезе втори тираж.

Корица: Живко Петров

Преводачи: Елена Павлова, Роберта Басарболиева, Анди Майкълс, Иван Атанасов, Марин Трошанов, Радослав Будинов, Даниела Илиева, Мартин Айгнер, Коста Сивов, Александър Драганов, Александър Цонков, Полина Лъвчиева

Редактори: Елена Павлова, Роберта Басарболиева, Иван Атанасов, Десислава Павлова, Живко Будинов

Предпечат и оформление: Явор Цанев

Цена на хартиеното издание: 7 лв.

Категория: