Little Book of Darkness – Стефан Д. Стефанов

Колекция Дракус №17

Малка книжка мрак. 
Какво ли се крие в тъмното? 
Изведнъж дочуваш стърженето на метал в камък, което кара кръвта ти да изстине. Тръгваш напред, и ето, че долавяш зад гърба си нечии стъпки и хрипливо дишане. Забързваш ход, а преследвачът ти прави същото. В далечината вие вълк или куче, след което проехтява изстрел. Затичваш се, а косъмчетата по врата ти са настръхнали. Детски смях някъде напред. Не, не е смях, а плач. Зли жълти очи проблясват в тъмнината – не смееш да се озърнеш, защото се боиш какво ще видиш. 
Останал без дъх, затваряш книгата…
В прикритието на мрака един ще открие истината за себе си… друг ще извърши предателство… а някой – нещо по-лошо. Ще има геройство, приятелство, любов… и кръв.
Готов ли си?

От автора на „Трубадур“ – №10 в Колекция Дракус